Nawigacja

 • KOLEJNY RAZ NA ROWERACH – „NA JESIENNYM SZLAKU”

   

    

   

         

  Minęły cztery tygodnie od pierwszego rajdu rowerowego, w jakim uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. Dnia 21 października 2017 r. odbył się kolejny pod nazwą: „Na jesiennym szlaku”. Nasi uczniowie będący otwarci na każdy rodzaj aktywności fizycznej połączony z poznawaniem okolic i przebywaniem w otoczeniu przyrody chętnie wyruszyli w trasę. Pogoda tego dnia wręcz zachęcała do udziału i skorzystania z tej formy spędzenia czasu w gronie rówieśników. Trasa rajdu wiodła z Żeliszowa przez Raciborowice dalej do Lubkowa kończąc się w Okmianach, gdzie odbył się postój i odpoczynek połączony z poczęstunkiem w restauracji Mc Donald. Po krótkim odpoczynku, nabraniu sił i nowej energii na dalszą jazdę, wyruszono w drogę powrotną przez Wartowice do Żeliszowa. Mimo pokonanych prawie czterdziestu kilometrów trasy, nasi uczniowie nie czuli trudów dzisiejszej wyprawy. Cieszy również to, że mimo dłuższego dystansu, większa była też liczba uczestników rajdu. Widać, że ten prosty rodzaj aktywności służący zdrowiu i wzmocnieniu więzi społecznych zyskuje coraz większą liczbę chętnych wśród naszej młodzieży. Czekamy zatem wszyscy na kolejną wyprawę.   

   

  Aleksander Kłodnicki

 • SPOTKANIE Z LITERATURĄ

                      

     17 października, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żeliszowie, odwiedzili nas Państwo Edyta i Robert Zarębscy.  Pani Edyta pisze książki dla dzieci, wykonuje do nich ilustracje, maluje obrazy,  a jej mąż jest muzykiem. Artyści od dziesięciu lat spotykają się z dziećmi, opowiadają o książkach, zachęcają do ich czytania, rozbudzają wyobraźnię małych odbiorców.

  Podczas spotkania literacko – muzycznego, przeznaczonego dla klas 0 – III, usłyszeliśmy opowieść autorki o jej dzieciństwie i marzeniach, dzięki którym została pisarką. Pan Robert w aktorski sposób odczytał fragment opowiadania oraz zaprosił dzieci do wspólnego śpiewania piosenki o mądrej rzece. Nie obyło się także bez pokazu próbki talentu plastycznego pisarki, bowiem na oczach dzieci, krok po kroku, stworzyła przepiękną, barwną ilustrację do bajki.

  Zaciekawienie na twarzach dzieci, aktywne uczestnictwo w spotkaniu i ogromna uwaga, z jaką słuchały, są dowodem na to, że ten rodzaj kontaktu z literaturą bardzo się podoba najmłodszym czytelnikom.

   Katarzyna Matoryn

 • Dzień Edukacji Narodowej

   
  13 października odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Obchody tego święta corocznie połączone są z pasowaniem na ucznia pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, Pan Arkadiusz Kruszelnicki, który przywitał zgromadzonych na sali gości oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom. Następnie zaprezentowali się uczniowie klasy pierwszej.  W przygotowanym programie artystycznym pokazali swoje umiejętności recytatorskie, śpiewacze i taneczne.  Udowodnili, że znają już niektóre litery i cyfry, nie są im obce zasady obowiązujące w szkole, wiedzą, co znaczy być dobrym uczniem i co oznacza słowo „koleżeństwo”. W przekonywujący sposób  potwierdzili swą gotowość do piastowania odpowiedzialnej roli ucznia.  Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, poprzez symboliczne dotknięcie ramienia ołówkiem przez dyrektora szkoły, dokonał się akt pasowania.  Nie obyło się oczywiście bez słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
  Kolejnym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej był krótki program w wykonaniu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, podczas którego nauczyciele i pracownicy szkoły usłyszeli najlepsze życzenia oraz otrzymali drobne upominki. Społeczność uczniowska wyraziła w ten sposób swoją wdzięczność osobom odpowiedzialnym za jej edukację i wychowanie.
   
                                                                                                                                                                       Katarzyna Matoryn
 • POLICJANCI Z WIZYTĄ W SZKOLE

                                   

  W dniu 9 października naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze policji w Kruszynie. Mundurowi przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych, zasady obowiązujące w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu (numer alarmowy: 112). Policjanci omówili również zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z nierozważnego korzystania z internetu. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie wzięli sobie do serca wszystkie rady i przestrogi.

   

  Marta Butrymowicz

 • WIZYTA POLICJI W PRZEDSZKOLU

   

         

  Dnia 09.10.2017 w przedszkolu odbyła się prelekcja z udziałem funcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kruszynie.Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczacych bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Ponadto pan policjant w formie praktycznej przypomniał podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię. Nastepnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z osobami nieznajomymi oraz do kogo należy się zwrócić  w sytuacjach zagrożenia. Dzieci dowiedziały się również jak odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta.Każdy uczeń bardzo chętnie słuchał rad i wskazówek zaproszoych gości.Na zakończenie wszyscy podziękowali policji za pościęcony czas  oraz obiecali wykorzystać zdobyte informacje w codziennym życiu.

  Milena Banecka

 • Kolejni uczestnicy kursu nauki pływania

  Dnia 02.10.2017r. odbyły się pierwsze zajęcia nauki pływania dla klasy VII. Miały one miejsce na basenie "Orka" w Bolesławcu i zostały poprowadzone przez instruktora - pana Roberta Kalinowskiego. Na zajęciach zostaliśmy podzieleni na dwie grupy - umiejących i nieumiejących pływać. Grupa, która nie potrafiła pływać uczyła się od podstaw na basenie rekreacyjnym, zaś reszta doskonaliła swoje umięjętności na olimpijskim. Pod koniec zajęć, można było skorzystać z atrakcji, które oferuje basen. Wszystkim bardzo się podobało i z radością oświadczyli, że chętnie będą uczęszczać w lekcjach pływania.

  Klaudia Marut

  Kamila Czajka

 • Wyjazd do teatru

   

            

  We wtorek 3 X  klasy  I – III pojechały do Bolesławca na spektakl „Kuba i Buba czyli savoire – vivre dla dzieci” oparty na tekstach znanego autora utworów dla dzieci – Grzegorz Kasepke. Przedstawienie odbywało się wcześnie więc wyjechaliśmy już w połowie pierwszej lekcji. Widownia bolesławieckiego teatru wypełniona była niemal do ostatniego miejsca. Przedstawienie krakowskiego teatru zrobiło na nas duże wrażenie. Poza wartką akcją, dużą ilością humoru i świetnymi piosenkami – podziwialiśmy również piękne efekty specjalne. Na ścianach i suficie sali pojawiały się generowane przez lasery wspaniałe – ruchome wzory.
  Nie trzeba chyba dodawać,że w trakcie przedstawienia widzowie poznali (lub przypomnieli sobie) wiele zasad savoire – vivre, które – miejmy nadzieję – zostaną dobrze przez wszystkich zapamiętane.

  Joanna Sawicka

 • Sprzątanie Świata 2017

       Wrzesień kojarzy nam się z końcem wakacji, początkiem jesieni, smakiem ziemniaków z ogniska. Jednak co roku we wrześniu ma miejsce jeszcze jedno ważne dla Ziemi wydarzenie- Sprzątanie Świata. Jest to akcja, której celem  jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
  „Nie ma śmieci - są surowce” to hasło tegorocznej edycji, a jej celem jest  zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. Fundacja Nasza Ziemia, organizator Akcji w Polsce, zwraca uwagę, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki).

      Po wysłuchaniu apelu przygotowanego przez kolegów i koleżanki z klasy VII wszyscy uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki na odpady wyruszyli podjąć walkę z zanieczyszczeniami. Zbierali to, co ludzie pozostawili w okolicy szkoły– m.in. plastikowe opakowania, elementy odzieży, opakowania foliowe, puszki, butelki.  Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Czynny udział w akcji dał wszystkim do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

  Agnieszka Kamińska

 • Dzień Ziemniaka

       W piękny, słoneczny dzień 29 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach, grach i zabawach z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka.  Bohaterem dnia był ziemniak, stąd wszystkie działania skupiły się wokół tego popularnego warzywa: uczniowie szukali ziemniaków na terenie sali gimnastycznej, „sadzili” je podczas konkursów biegowych, zbierali, rzucali nimi do celu itp. Na zakończenie  najlepsze drużyny otrzymały nagrody. Na szczególne wyróżnienie zasługują twórcy  ziemniaczanych  stworków, ponieważ wszystkie prace były przemyślane, pracochłonne i stąd - wyjątkowe. Komisja oceniająca  „kartoflane dzieła” miała duży kłopot z wyłonieniem zwycięzcy, ale po długich debatach   za najbardziej oryginalną uznano pracę Łukasza Szymańskiego z klasy V .

      Beata Adamus

 • Narodowe Czytanie wśród najmłodszych

             
  Rozpoczęła się szósta już edycja akcji Narodowe Czytanie.  Obowiązującą w tej edycji lekturą jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – dzieło wybitne, lecz z oczywistych powodów zbyt trudne w odbiorze dla najmłodszych uczniów. Stąd, aby wziąć udział w ogólnopolskim czytaniu, nauczyciele klas  I – III zdecydowali się na repertuar bardziej przystępny i zrozumiały dla małych dzieci. Wybór padł na „Akademię pana Kleksa” Jana Brzechwy. W fantastyczny i barwny świat akademii oraz jej uczniów (chłopców, których imiona rozpoczynają się literą „A”) wprowadziła słuchaczy jedna z zaproszonych mam. Muzyczny przerywnik czytania stanowiły wspólnie odśpiewane piosenki, znane z ekranizacji lektury, takie jak „Kaczka Dziwaczka”, czy „Na wyspach Bergamutach”. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanego tekstu. Mamy nadzieję, że to spotkanie z literaturą zachęci uczniów do samodzielnego przeczytania dalszej części książki i bliższego poznania jej bohaterów.
  Katarzyna Matoryn
 •  

                     

  W dniu 25 września w naszej szkole, odbył się „Europejski Dzień Języków Obcych”.  Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

  Zadaniem uczniów było zaprezentowanie wybranego przez siebie kraju w formie przystrojenia klas, pod okiem swoich wychowawców. Uczniowie wykazali się nie tylko kreatywnością i oryginalnością wystroju swojej sali lekcyjnej, ale i zdolnościami kulinarnymi, przygotowując tradycyjne potrawy przedstawianych państw. W trakcie prezentacji można było obejrzeć różnorodne rekwizyty.
   

  Przeprowadzony został również quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i anglosaskich dla klas IV-VII. Wiedza uczniów sprawdzana była przed publicznością, która kibicowała swoim przedstawicielom klas. Cały program imprezy cieszył się dużym zainteresowaniem i wywołał sporo emocji wśród uczestników. 

  Aleksandra Czerniak

 • RAJD ROWEROWY – „POŻEGNANIE LATA”

     

    W sobotni poranek 23 września 2017 r. kilkunastoosobowa grupa aktywnych rowerzystów z naszej szkoły postanowiła pożegnać lato,a powitać kalendarzową jesień. Dwunastu uczniów z klas V, VI i VII wraz z dyrektorem szkoły Panem Arkadiuszem Kruszelnickim i Panem Aleksandrem Kłodnickim, wsiadło na rowery i wyruszyło na rajd rowerowy pod hasłem: „Pożegnanie lata”. Jazda rowerem to nie tylko aktywny wypoczynek służący utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej, lecz także poznawanie nieznanych miejsc, obcowanie z naturą, obserwacja i poznawanie pomników przyrody, które są wokół nas.
  Trasa dzisiejszego rajdu wiodła z Żeliszowa poprzez malownicze tereny leśne do Rakowic Małych, gdzie po krótkim odpoczynku nad zalewem wodnym, wyruszono również urokliwą trasą przez Włodzice Wielkie do obozowiska „Piekiełko”. Tam odpoczywano     i przy ognisku zajadano się ze smakiem pieczonymi kiełbaskami. To był ostatni postój dzisiejszego ponad trzydziestokilometrowego rajdu. Ostatnim etapem podróży był powrót przez Ustronie do Żeliszowa, skąd wszyscy zanim pożegnali się i rozjechali  do swoich domów, już planowali następną wyprawę. Może jeszcze tej jesieni…

   

  Aleksander Kłodnicki

 • ZIELONY ROWER

   

                                    

     W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjno-warsztatowym „Zielony Rower”, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Świeradów Zdrój.Głównym celem projektu jest edukacja, promowanie lasu, przyrody i zdrowego trybu życia oraz poznawanie tajników pracy leśnika.

     Udział w projekcie uczniowie klas III-VII rozpoczęli 15.09.2017r., rozwiązując Quiz wiedzy o lesie. Zadnia dla niektórych okazały się bardzo proste (choć wymagały sporej wiedzy przyrodniczej), dla innych dość trudne.
  Kolejnym etapem były zajęcia warsztatowe. Miały one miejsce 19.09.2017 roku, kiedy to  w progach naszej szkoły pojawili się leśnicy. Przyjechali oni na rowerze i hulajnodze, czym wzbudzili ogromne zainteresowanie. Ciekawe opowieści leśników przybliżyły uczniom klas IV i V zagadnienia przyrodnicze, a liczne ciekawostki z lasu sprawiły, iż spotkania przebiegły w miłej i radosnej atmosferze. Młodzi przyrodnicy z zapartym tchem słuchali historii o tym, na czym polega praca leśnika, jak chronić i dbać o przyrodę oraz uczyli się, jak należy zachowywać się w lesie. Spotkania trwały ok. 2 godz. i składały się z 2 części –części  warsztatowej w klasach i części terenowej w lesie. Młodsze dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Szalona leśna atomowa przygoda profesora lisa Astrolisa”, w trakcie których mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne oraz umiejętność pracy w grupie, tworząc kosmiczny pojazd tytułowego bohatera historii, opowiedzianej przez leśnika. Natomiast starsi uczniowie   „Odkrywali tajemnice lasu”. Podczas zajęć poszerzali swoje wiadomości na temat lasów, ich rodzajów, budowy. Uczestnicy poznawali różne rodzaje drzew liściastych i iglastych, a także rozpoznawali je po liściach lub szyszkach.
      Po krótkiej przerwie obie grupy udały się do pobliskiego lasku, aby wziąć udział  w niezwykle emocjonujących zajęciach terenowych. Zadaniem czwartoklasistów było zbudowanie takiego toru, po którym przygotowana wcześniej drewniana kula toczyłaby się jak najwolniej. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż tor miał być zbudowany z elementów znalezionych w lesie oraz powinien posiadać zakręt i skocznie. Prace konstruktorskie okazały się nie lada wyzwaniem, wzbudzającym wiele uśmiechów na twarzach uczestników. Przed klasą piątą stało natomiast inne wyzwanie. Musieli oni rozpoznać i dokładnie opisać wybrane drzewo, a następnie narysować je, zwracając szczególną uwagę na jego liście. Pomocne okazały się lupy, które uczniowie otrzymali od leśników. Kolejne zadanie polegało na rozpoznawaniu tropów zwierząt. Jednak doświadczenie i wiedza posiadana przez naszych uczniów, pozwoliły na szybkie rozwiązanie zagadek. Zwieńczeniem zajęć okazały się drobne upominki, otrzymane przez wszystkich uczestników warsztatów.
     Podsumowaniem całej akcji był apel zorganizowany 20.09.2017r. W jego trakcie Dyrektor szkoły, Arkadiusz Kruszelnicki, wraz z panią Agnieszka Kamińską, nauczycielem przyrody, wręczyli nagrody- Power banki i okolicznościowe dyplomy tym uczniom, którzy wykazali się największą wiedzą podczas Quizu. Byli to: Patrycja Kura klasa IV, Julia Polilejko klasa IV, Oliwia Amolin klasa VI, Bartosz Artymowicz klasa VI, Natalia Kura klasa VI oraz Adrian Lech klasa VI. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali słodki upominek w postaci lizaka. Wszystkie nagrody ufundowało Nadleśnictwo Karwin, skąd pochodzili leśnicy.

      Uważamy, że promowanie przyrody przez osoby, które mają bezpośredni kontakt z jej walorami, jest  bardziej wiarygodne dla każdego z nas i na pewno zaowocuje prawidłowymi postawami podczas spacerów w lesie.

                                                                                                                                                            Agnieszka Kamińska

 • NASI ZAWODNICY KIBICAMI III MEMORIAŁU IM. J. RUTYŃSKIEGO

                                                                   

  III MEMORIAŁ JANA RUTYŃSKIEGO

     Dnia 7 września 2017 r. w hali sportowej Cuprum w Lubinie odbył się III Memoriał Jana Rutyńskiego, jednego z pierwszych założycieli i prezesa klubu w Lubinie. W turnieju tym startowały cztery zespoły siatkarskie z polskiej ekstraklasy: Cerrad Czarni Radom,PGE Skra Bełchatów, Espadon Szczecin oraz gospodarze Cuprum Lubin.

  W ramach współpracy Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego w Bolesławcu z naszą szkołą nasi młodzi siatkarze z klas VI i VII uczestniczyli w drugim dniu tego turnieju w roli kibiców. Po pierwszym dniu eliminacji przyszedł czas na półfinał pomiędzy zespołami Espadon Szczecin i Skrą Bełchatów, w którym górą byli szczecinianie, zajmując III miejsce. W grze o I miejsce zmierzyły się zespoły: Cerradu Czarnych Radom z gospodarzami Cuprum Lubin. Tutaj zwycięzcami okazali się gospodarze – Cuprum Lubin, którzy zwycięstwem w tym Memoriale pomyślnie zainguarowali nowi senon w polskiej PlusLidze.

  Wszystkie mecze stały na równym, wysokim poziomie. Nasi młodzi siatkarze mieli możność obejrzenia wysokich umiejętności wszystkich zawodników w grze „na żywo”. Dopełnieniem tego spotkania były wspólne zdjęcia naszych chłopców z zawodnikami z polskiej ekstraklasy siatkarskiej w tym jednym z najlepszych polskich zawodników w historii polskiej piłki siatkowej, aktualnym drużynowym mistrzem świata i najlepszym jeszcze atakującym świata – Mariuszem Wlazłym ze Skry Bełchatów.

  Czekamy na kolejny wyjazd i wielki emocje sportowe z udziałem drużyn polskiej ekstraklasy.

   

  Aleksander Kłodnicki

 • NARODOWE CZYTANIE „WESELA”