Nawigacja

Skład Rady Rodziców Plan pracy na rok szkolny 2018/2019 Składka na Radę Rodziców Działania Rady Rodziców Lampion z dyni Konkurs na stroik Wigilia szkolona Stypendia i nagrody 2019 Makulatura

Rada Rodziców

Stypendia i nagrody 2019

Rada Rodziców informuje, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2018-2019,  zgodnie z wcześniejszymi założeniami, przyznane zostaną nagrody dla naszych dzieci.

1.   Nagrody rzeczowe dla dzieci, które w tym roku szkolnym, zdecydowanie poprawiły swoje wyniki w nauce, w porównaniu z rokiem poprzednim.  Z każdej klasy zostanie wytypowany przez wychowawcę jeden uczeń.  Brana będzie pod uwagę śrenia ocen lub zdecydowane podniesienie umiejętności z konkretnego przedmiotu oraz niebudzące zastrzeżeń zachowanie. 

2.   Nagrody książkowe i stypendia finansowe dla wszystkich uczniów, którzy uzyskali tzw. świadectwo z czerwonym paskiem.

3.   Stypendia finansowe dla wszystkich uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 oraz wzorową ocenę zachowania.

         Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w ten sposób możemy uhonorować trud, jaki w tym roku nasze dzieci włożyły w zdobywanie wiedzy.  Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że nie udałoby się zrealizować naszych planów, bez zaangażowania rodziców w podejmowane przez Radę inicjatywy np. "Słodki Piątek", "Akcja Stroiki", zbiórka makulatury.  Jednak głównym źródłem finansowania wszelkich inicjatyw Rady ( np. Wigilia Szkolna, Dzień Dziecka, nagrody i stypendia) pozostają składki rodziców.  Serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy dzieciom wyników w nauce i życzymy udanych wakacji.

                                                         Rada Rodziców

                                                         opr. Anna Haniszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć