Nawigacja

Ogłoszenie o wyborze dostawcy szafek uczniowskich Nabór na stanowisko urzędnicze Wybór dostawcy gazu propan luz na 2019 r. Konkurs Literacki "Gdy sięgam pamięcią do szkolnych lat..." WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO Zatrudnianie pracowników obsługi

OGŁOSZENIA

Konkurs Literacki "Gdy sięgam pamięcią do szkolnych lat..."

 

Konkurs Literacki

"Gdy sięgam pamięcią do szkolnych lat..."

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie zaprasza wszystkich uczniów, rodziców, pracowników, absolwentów szkoły do udziału w Konkursie Literackim   "Gdy sięgam pamięcią do szkolnych lat..."

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest :

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie

Konkurs odbywa się  pod patronatem Wójta Gminy Bolesławiec Andrzeja Dutkowskiego

CEL I ZADANIA KONKURSU

1. Uczczenie 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie.

2. Inspirowanie twórczości literackiej.

3. Promowanie aktywności literackiej.

4  Budowanie pozytywnego wizerunku społeczności szkolnej.

5. Przedstawienie niezwykłego, ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia z lat szkolnych od roku 1946.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie.

2. Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej niepublikowanymi    i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Uczestnictwo w konkursie jest potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku.

3. Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje z okresu nauki w szkole.

4. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, poz. 926 z 2002r., z późniejszymi zmianami). Udział w konkursie  stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy m.in. w formie pamiątkowego albumu, wydawnictwa książkowego oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy                    w Żeliszowie

5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę.

6. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu nadesłanych prac. Z chwilą ich nadesłania  przechodzą one na własność organizatora.

 

Formy prac:

- opowiadanie,

- kartka z pamiętnika,

- list,

- anegdota,

- relacja,

- wspomnienia,

- wiersz.

Warunki techniczne prac:

– nad tekstem należy umieścić tytuł pracy z podaniem opisywanego wybranego okresu nauki w szkole, którego dotyczy praca literacka,

– prace mogą być wydrukowane lub przesłane w plikach tekstowych w formacie PDF, doc., docx; maksymalnie 2 strony w formacie A4,

– autorów, którzy nadeślą prace napisane odręcznie, prosimy o staranne i czytelne pismo,

– pod tekstem pracy autor winien umieścić imię i nazwisko (mężatki prosi się o podanie nazwiska panieńskiego), rok ukończenia szkoły, klasę, dane wychowawcy oraz adres zamieszkania ewentualnie numer telefonu kontaktowego,

– prace wydrukowane należy przekazać (przesyłać) organizatorom w kopercie.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Komisja będzie oceniać:

- oryginalność, interesujący sposób przedstawienia tematu,

- dystans do rzeczywistości i poczucie humoru.

3. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

1. Prace należy składać w terminie do  31 maja 2016 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie lub na adres poczty elektronicznej szkolazeliszow@wp.pl. W przypadku przesyłania pracy w postaci elektronicznej prosimy o wpisanie w temacie listu „Jubileusz szkoły”.

NAGRODY

1. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we 23 września 2016 r. podczas uroczystości 70- lecia szkoły.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie (www. http://spzeliszow.edupage.org/)

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych.

 

UWAGA

Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w trakcie uroczystości jubileuszowych w dniu   23 września 2016 r.

 

 

Koordynator Konkursu:

Grażyna Ott

Tel. 75 784 3293

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć