Nawigacja

Dolnośląska e-szkoła Usuwamy bariery... Szkoła Myśląca o Każdym- SMoK Od Piastów do Solidarności Owoce w szkole Mleko w szkole Program edukacji teatralnej "Którędy" Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Lepsza edukacja- lepsza przyszłość- nauka języka angielskiego Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych” Twórcze Lato w Powiecie Bolesławieckim SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzce kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Aktywna edukacja Pomagamy rozwinąć skrzydła- rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych BEZPIECZNA + MAŁY MISTRZ UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKTY Z NASZYM UDZIAŁEM

„Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 2781/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad realizacji Projektu systemowego pt. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01 IX 2012r. do 31 VIII 2014r.  Kursy realizowane będą w okresie od IX 2012r. do VI 2014r.

Cel główny Projektu

Celem głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem ICT.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć