Nawigacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 Rekrutacja do klasy pierwszej 2019/2020 ŚWIETLICA SZKOLNA 2018/2019 KONSULTACJE DLA RODZICÓW DRUKI DO POBRANIA EWALUACJA WEWNĘTRZNA CEREMONIAŁ SZKOLNY STATUT ZESPOŁU, SZKOŁY I PRZEDSZKOLA REGULAMINY, PROGRAMY I PROCEDURY FUNDUSZ SOCJALNY ZARZĄDZENIA DYREKTORA PLANY PRACY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

DOKUMENTY

Rekrutacja do klasy pierwszej 2019/2020

 

1. Do klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie przyjmowane są na podstawie zgłoszenia wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

2.  Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,  jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę, albo posiada opinię poradni psychologiczno pedagogoicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Termin składania dokumentów: od  5 lutego 2019 r. do 4 marca 2019 r.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej:

Regulamin_rekrutacji__klasa_I.pdf

DRUKI: 

zgloszenie_do_klasy_I_2019.pdf

wniosek_klasa_I_2019_kandydat_spoza_obw.pdf

Potwierdzenie_woli_I_2019.pdf

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć