Nawigacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 Rekrutacja do klasy pierwszej 2019/2020 ŚWIETLICA SZKOLNA 2018/2019 KONSULTACJE DLA RODZICÓW DRUKI DO POBRANIA EWALUACJA WEWNĘTRZNA CEREMONIAŁ SZKOLNY STATUT ZESPOŁU, SZKOŁY I PRZEDSZKOLA REGULAMINY, PROGRAMY I PROCEDURY FUNDUSZ SOCJALNY ZARZĄDZENIA DYREKTORA PLANY PRACY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

DOKUMENTY

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkola, najważniejsze terminy oraz wymagane dokumenty.

1. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6- lat, które nie uczęszczały do naszego  przedszkola lub zamieszkują poza obwodem  składają wniosek o przyjęcie.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 składają na kolejny rok szkolny deklaracją o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

3. Prawo do ubiegania się o objęcie wychowaniem przedszkolnym ma dziecko, które w dniu 1.09.2019 r. będzie miało ukończone 2,5 roku życia.

4. Do każdego wniosku, o ile jest taka potrzeba, prosimy dołączyć dodatkowe informacje niezbędne w procesie rekrutacji.

5. Osoby korzystające z kryteriów określonych we wniosku proszone są o przygotowanie wymaganych oświadczeń.

 

Terminy rekrutacji:

  Składanie wniosków -  5 lutego 2019 r. - 4 marca 2019 r.

  Weryfikacja wniosków - 6 marca  2019 r.- 12 marca 2019 r. 

  Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów -  14 marca 2019 r.

  Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu kandydata do przedszkola - 14 marca 2019 r. - 27 marca 2019 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA:

Reg_rekrutacji_do_przedszkola_w__Zeliszowie.pdf

uchwala_rekrutacja_przedszkole_178-17.pdf

 

DRUKI:

Wniosek_rekrutacja_do_przedszkola_Zeliszow_2019.pdf

Deklaracja_przedszkole_kontynuacja.pdf

Potwierdzenie_woli_przedszkole_2019.pdf

oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu.pdf

oswiadczenie_opiekunow_samotnie_wychowujacych_dziecko.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć