Nawigacja

Regulamin przedszkola Statut przedszkola Ramowy rozkład dnia Nasze zajęcia PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE ROCZNY PLAN PRACY "Kreatywne przedszkola" Zajęcia logopedyczne Warsztaty aktywności twórczej Witamy wiosnę Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej Język angielski Zajęcia logopedyczne 2017-2018 Zajęcia badawcze Mali Patrioci Język angielski na wesoło

Przedszkole

"Kreatywne przedszkola"

W ramach projektu „Kreatywne przedszkola” dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego, profilaktyki logopedycznej, ogólnorozwojowych z elementami  gimnastyki korekcyjnej usprawniające motorykę mała i dużą oraz warsztatach aktywności twórczej.

Warsztaty aktywności twórczej- celem warsztatów jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez  wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, teatralnej, muzycznej. Podczas zajęć dzieci mają okazje zetknąć się z różnymi technikami plastycznymi, które działają wielozmysłowo, co wpływa na ich pozytywny rozwój.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej-  celem zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie różnorodnych umiejętności ruchowych rozwijających i usprawniających motorykę małą i dużą, w połączeniu z elementami rozwijającymi prawidłowe nawyki w postawie ciała.

Profilaktyka logopedyczna- celem zajęć jest  wspomaganie  prawidłowego rozwoju  mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie; wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych; wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny. Zajęcia polegają na usprawnianiu właściwego funkcjonowania narządów mowy, wyrabianiu właściwej tonacji głosu, usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, zabawy muzyczne.

Język angielski -Celem zajęć jest osłuchanie dziecka językiem angielskim w celu rozróżniania języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie odpowiednim do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur, a także , motywowanie dziecka do nauki języka obcego. Zajęcia polegają na kształtowaniu umiejętności mówienia i słuchania.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ UMIESZCZONYCH  W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć